Regulamin

REGULAMIN

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 2. Klient - osoba chcąca dokonać rejestracji na stronie www.pkiwilk.pl;
 3. Aktywacja konta Klienta – aktywowanie konta Klienta po wcześniej weryfikacji telefonicznej, po której Klient otrzymuje możliwość przeglądania, pobierania wszystkich materiałów zawartych na stronie;
 4. Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta zarejestrowany na stronie www.pkiwilk.pl;
 5. Login – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania na stronie www.pkiwilk.pl. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania
 6. Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie pierwszego logowania na stronie. Jest to alfanumeryczny lub numeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania . Hasło składa się z minimum 6 znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). W haśle musi być zawarta jedna mała i duża litera oraz cyfra. Nie może zawierać polskich znaków (ę, ą, ł, itp.).
  Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery;
 7. Strona www.pkiwilk.pl jest własnością Przedsiębiorstwa Konstrukcji Innowacyjnych WILK z siedzibą w Krzyżu Wlkp., przy ul. Portowej 4a, 64-761 Krzyż Wlkp.
 8. Administrator - Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych WILK;
 9. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorstwa Konstrukcji Innowacyjnych WILK z siedzibą w Krzyżu Wlkp., przy ul. Portowej 4a, 64-761 Krzyż Wlkp. Zebrane dane przetwarzane będą w celu udostępnienia zawartości wszystkich materiałów na stronie www.pkiwilk.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak jest niezbędne do korzystania materiałów zawartych na stronie. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 10. Materiały - materiały publikowane w serwisie, w jakiejkolwiek formie (w szczególności w formie: tekstu, grafiki, zdjęć jak również programy komputerowe).
 11. Funkcjonowanie strony www.pkiwilk.pl nadzoruje Administrator.
 12. Użytkownikiem może zostać każdy Klient firmy WILK po dokonaniu rejestracji na stronie www.pkiwilk.pl.
 13. Użytkowanie z materiałów zawartych na stronie jest bezpłatne.
 14. Regulamin korzystania ze strony www.pkiwilk.pl jest dostępny na stronie internetowej www.pkiwilk.pl oraz w siedzibie Administratora.

 

Rejestracja:

 1. Zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową.
 2. Klient wypełnia formularz umieszczony na stronie www.wilk.clip-art.pl/pl/zarejestruj_sie.
 3. Na konto osoby wypełniającej formularz automatycznie jest wysyłany e-mail z informacją
  o rejestracji.
 4. W ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu rejestracji, następuje weryfikacja telefoniczna przez pracownika firmy WILK. Po której następuje aktywacja konta Klienta.
 5. Każdorazowo przed procesem logowania jest dostępny aktualny regulamin strony www.pkiwilk.pl. Każdorazowe zalogowanie się Użytkownika na stronie oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu, dostępnego w miejscach, o których mowa w pkt. 5 powyżej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło przed dostępem osób niepowołanych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do strony www.wilk.net.pl przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie login-u i hasła Użytkownika.
 7. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy osób zarejestrowanych na stronie www.pkiwilk.pl na każde jego żądanie zgłoszone pisemnie na adres Administratora.

 

Korzystanie z materiałów zawartych na stronie

 

 1. Strona www.pkiwilk.pl jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do strony w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne na stronie, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania strony www.pkiwilk.pl.
 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Użytkonwik ma obowiązek nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych w serwisie przez administratora, na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania jego uprzedniej pisemnej zgody
 6. Użytkownik nie może zmieniać treści oraz formy materiałów udostępnionych w serwisie przez administratora bądź też innych użytkowników serwisu.

 

Zakres odpowiedzialności

 1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu (na przykład w momencie rejestracji, logowania) zobowiązany jest do kontaktu z Administratorem.
 2. Za prawidłowe działanie strony www.pkiwilk.pl odpowiada Administrator.
 3. Zabronione jest przekazywanie loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu Użytkownika oraz hasła przyporządkowanego do loginu przez osoby trzecie.

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2017       PKI WILK