Historia firmy

2015

Wdrożenie prac badawczych Budowa nowego zakładu produkcyjnego stacji transformatorowych. Uruchomienie produkcji stacji w oparciu o wyniki uzyskane podczas prac badawczych w latach poprzednich. Rozbudowa wydziału produkcji stolarki i konstrukcji stacji. Zakup nowych maszyn sterowanych numerycznie oraz modernizacja lakierni proszkowej.

2010

Prace badawczo-rozwojowe nad stacjami transformatorowymi Zmiany i modernizacje w sieciach elektroenergetycznych wymagają nowoczesnych stacji transformatorowych i złączy kablowych średniego napięcia. Firma WILK prowadzi badania nad opracowaniem innowacyjnej stacji transformatorowej, która spełni wszystkie wymagania stawiane przez nowe normy, w szczególności prowadzi badania nad poprawą bezpieczeństwa obsługi, poprawą skuteczności wentylacji oraz poprawą efektywności energetycznej. Powstanie wydziału B+R.

2005

Budowa kolejnych hal produkcyjnych Produkcja stacji transformatorowych staję się priorytetem. Rozpoczęcie przebudowy firmy w celu zaspokojenia zapotrzebowania na stacje transformatorowe. Uruchomienie produkcji własnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji powietrznej oraz mieszanej.

2000

Rozbudowa firmy Powstanie wydziału stacji transformatorowych. Zakup pierwszych maszyn sterowanych numerycznie CNC. Uruchomienie produkcji rozdzielnic stacyjnych oraz stolarki budynków stacji. Budowa nowej lakierni proszkowej. Prace badawcze nad złączami kablowymi średniego napięcia.

1995

Rozpoczęcie produkcji stacji transformatorowych Prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem produkcji stacji transformatorowych. Uruchomienie produkcji seryjnej rozdzielnic w obudowach izolacyjnych. Pierwsze stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną na bazie budynków betonowych firm zewnętrznych. Prefabrykacja rozdzielnic stacyjnych niskiego i średniego napięcia

1992

Produkcja złączy kablowych i kablowo-pomiarowych Rozbudowa firmy o kolejne hale produkcyjne. Uruchomienie produkcji złączy i szaf kablowych oraz kablowo-pomiarowych w obudowach aluminiowych. Pierwsze próby budowy rozdzielnic w obudowach izolacyjnych z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym.

1990

Produkcja seryjna rozdzielnic Budowa zakładu produkcyjnego rozdzielnic i konstrukcji elektroenergetycznych. Uruchomienie seryjnej produkcji rozdzielnic oraz złączy i szaf kablowych w obudowach stalowych cynkowanych ogniowo.

1985

Pierwsze rozdzielnice Rozpoczęcie prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych. Uruchomienie produkcji szafek i rozdzielnic mieszkaniowych. Prace rozwojowe i badawcze nad rozdzielnicami pomiarowymi dla zakładów energetycznych.

1980

Usługi budowy sieci elektroenergetycznych Firma rozwija usługi w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych. Dodatkową działalnością jest tworzenie konstrukcji elektroenergetycznych oraz słupów oświetleniowych.

1974

Powstanie firmy WILK Powstanie firmy WILK. Rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych.