Obudowy stacji transformatorowych

Obudowy stacji
z obsługą zewnętrzną

Obudowy stacji
z obsługą wewnętrzną